Klubbnyheter

Uppehåll över jul och nyår!

fre, 6 dec 2019 14:54:57 +0100

Under perioden 20:e december till den 10:e januari har vi jul och nyårsuppehåll
med Business Trailrun Club - Så, då får vi springa själva. Självfallet är ni välkomna
att bjuda in varandra. 

Men tillbaks i spåret igen först 10/1 2020.

med vänlig hälsning,

Fredric Gustafsson 
Grundare

Business Trailrun Club

#businesstrailrunclub